Army Command and Staff College

Serial No 6 Army Command and Staff Course
10 August, 1998 to 12 April, 1999(2055-04-25 to 2055-12-29)
SNOPersonal NoRankFullname
11557MajShailendra Shamsher Thapa
21549MajSurya Prasad Khanal
31508MajTara Bikram Shah
41439MajKuber Thapa
51428MajDamodar Thapa
61418MajShivaram Kharel
71417MajKarmendra Bikram Limbu
81413MajShashi Bahadur Singh
91335MajDipak Prasad Bharati
101276MajPralahad Thapa
111499MajMahabir Gurung
121505MajReshbhadev Bhattarai
131716MajBigyandev Pandey
141688MajRam Rana
151660MajHimanshu Khadka
161636MajShuresh Kumar Karki
171634MajBharat Prasad Pathak
181618MajAjit Thapa
191616MajGokul Bhandari
201581MajNaresh Subba
211578MajNaresh Chand Bhatta
221480MajShekhar Prasad Nepal
231477MajJhankar Bahadur Kathayat
241473MajBabu Krishna Karki
251472MajGanesh Bahadur Karki
261448MajNabjiwan Shamsher JB Rana